De buyer persona

De buyer persona is de basis van iedere inbound marketingstrategie. Buyer persona’s zijn uitgebreide omschrijvingen van je belangrijkste klant(groepen). Behalve demografische factoren bevat de buyer persona wensen, doelen en pijnpunten (uitdagingen). De buyer persona wordt zo realistisch mogelijk opgesteld en representeert dus een zo echt mogelijke persoon.

blauwdruk-template

De buyer persona maakt voor je organisatie inzichtelijk aan welke informatie je (toekomstige) klant behoefte heeft in de verschillende fasen van de buyer journey. Door dit inzichtelijk te maken helpt de buyer persona je bij het strategisch inzetten van je (sociale) kanalen.

Tevens maakt een goede buyer persona helder hoe bepaalde (aankoop)beslissingen worden gemaakt.

Een directeur heeft bijvoorbeeld een andere kennisbehoefte dan een afdelingshoofd en maakt dus ook gebruik van andere (online) kanalen. Toch kunnen beide persona’s een rol spelen in het besluitvormingsproces. Door meerdere persona’s op te stellen kun je een onderscheid maken tussen beïnvloeders en beslissers (decision making units) binnen de organisatie en kun je je content op de verschillende buyer persona’s afstemmen.

Marketing automation-partners