Datagedreven en procesgericht: voor de marketeer van de toekomst is succes geen verrassing meer

Een marketingboodschap bedenken, en dan maar duimen dat het landt bij de doelgroep. Zo werkt marketing gelukkig al lang niet meer. Resultaten van een campagne komen niet als een konijn uit de hoge hoed: ze zijn het logische gevolg van een zorgvuldig gepland traject. Korte campagnes zullen niet helemaal verdwijnen, maar de groeiende tendens is dat succesvolle marketing voortkomt uit een hechte samenwerking tussen marketingbureau en klant. De marketeer van de toekomst is een coach, die de klant begeleidt naar succes.

Meten is weten. Een moderne marketeer weet wie de doelgroep is, net als zijn behoeften en wensen. Dat is geen nattevingerwerk, maar het resultaat van nauwkeurig data verzamelen en interpreteren. Daarbij zijn de doelstellingen van jouw organisatie leidend. Om dat te bereiken richt de marketeer van de toekomst niet alleen campagnes in, maar worden klanten begeleid om digitale processen te verbeteren. Alles voor een solide basis voor succesvolle digitale marketing.

Organisaties verwachten een zinvolle besteding van marketingbudget

Een datagedreven aanpak is niet langer het ideaalbeeld, maar een verwachting. Marketeers hebben tegenwoordig de middelen om alles te meten. Jij verwacht daarom dat elke marketingactie met cijfers wordt beargumenteerd. Waarom wordt deze weg gekozen? En als daarvoor gekozen is: waarom slaat het vervolgens niet aan? De tijden dat je zomaar marketingbudget uitgaf en er verder niet naar omkeek, zijn voorbij. Jij wilt overal in meegenomen worden, en begrijpen waarom keuzes zijn gemaakt. Door zelf inzicht te krijgen, en waar nodig bij te sturen. Maar je hebt tegelijkertijd hulp nodig om data te interpreteren.

Om bereik, engagement, traffic en omzet inzichtelijk te krijgen, moet je met dataplatformen leren omgaan. Een marketingbureau kruipt daardoor in de rol van coach, in plaats van het uitvoerende werk op zich te nemen. Jij neemt plaats in de regiestoel, terwijl het bureau faciliteert en best practices en methodes aandraagt. Denk aan een toegankelijk dashboard, waarin marketing- en sales-gegevens overzichtelijk samenkomen.

Duurzame marketing is de basis voor succes

Er is groeiende behoefte aan kennis om een basis voor digitale marketing neer te zetten, met sales- en serviceprocessen in het verlengde. Succesvolle marketing is niet het wiel opnieuw uitvinden, maar de samenwerking zoeken en gebruikmaken van bewezen methodes. Zo kom je tot ‘always-on’ marketing, altijd gebaseerd op nieuwe inzichten vanuit data en ontwikkelingen in de markt.

Een eerste stap is bijvoorbeeld de implementatie van een Customer Data Platform. Door verschillende bronnen samen te brengen in één dashboard (bijvoorbeeld je website en social media), wordt het mogelijk om klanten (prospects) beter te leren kennen. Daardoor zijn gerichte marketingacties mogelijk, gebaseerd op werkelijke behoeftes. Door langdurig data te verzamelen en interpreteren, kun je bovendien realistische business-doelen en KPI’s opstellen. Om die stap succesvol te zetten, is het belangrijk dat organisaties en marketingbureaus voortdurend samenwerken. De organisatie zal moeten groeien in digitale volwassenheid, terwijl marketing de groei met passende kennis en middelen faciliteert.

Meer weten over de marketing van de toekomst? Download ons e-book ‘Always-on marketing in 2022’ of neem vrijblijvend contact met ons op.

Terug naar het blogoverzicht

Marketing automation-partners