Hoe berekent u de ROI van uw inboundmarketing-campagne?

Een van de meest gestelde vragen als het om inbound marketing gaat, is nog altijd: “Wat levert het mij op?” Een terechte vraag natuurlijk, want u heeft veel tijd en geld geïnvesteerd in uw contentmarketing-strategie.

De ROI van inbound marketing

Om uw investeringen meetbaar te maken, kunt u de ROI van uw marketingcampagne berekenen. De ROI weergeeft de verhouding tussen de uitgaven en de opbrengsten van een campagne. Wanneer dit positief is, brengt uw investering meer op dan dat het kost.

Om de ROI te bereken, is het belangrijk om te bepalen welke kostenposten u meeneemt in uw berekening. Zo investeert u geld in het creëren van content en het adverteren van deze content, maar ook uw marketingautomation-systeem kost geld. Maak hier dus bewuste keuzes in. Kiest u ervoor om de kosten voor uw marketingautomation-systeem te verdelen over het totaal aantal campagnes, of neemt u alleen de advertentiekosten mee in uw berekening?

Nadat u bepaald heeft welke kosten u heeft gemaakt, kunt u gegevens gaan verzamelen. U kunt er natuurlijk voor kiezen om enkel het geïnvesteerde geld en de uiteindelijke opbrengsten mee te nemen in uw berekening. Wilt u echter bepalen waar eventuele verbeterpunten zitten, dan kunt u het beste de volgende gegevens verzamelen:

  • De kosten;
  • Het aantal gegenereerde leads;
  • Het aantal Marketing Qualified Leads (MQL);
  • Het aantal Sales Qualified Leads (SQL);
  • Het aantal nieuwe klanten die de campagne heeft opgeleverd;
  • Het totaal aan opbrengsten van deze nieuwe klanten.

We hebben een rekenvoorbeeld gemaakt (zie afbeelding).

Uit een investering van €10.000,- zijn 400 leads gekomen. Van deze 400 leads is tien procent geconverteerd naar een MQL. Van de acht uiteindelijk overgebleven SQL’s hebben er vier een deal opgeleverd ter waarde van € 10.000,-. Hiermee komen de totale opbrengsten uit op €40.000,-. In de volgende formule wordt de ROI berekend door middel van een perecentage.

Vervolgens wordt de volgende formule toegepast:
(Opbrengsten – kosten) / kosten x 100 = ROI (%).
In het geval van dit voorbeeld ziet deze formule er als volgt uit:
(40.000 – 10.000) / 10.000 X 100 = 300%.

Deze campagne heeft dus 300 procent meer opgeleverd dan het heeft gekost.

Uiteraard zijn deze conversieratio’s, van lead naar MQL, van MQL naar SQL en van SQL naar klant, niet voor iedere branche, product of dienst hetzelfde. Sterker nog, per campagne kunnen deze percentages enorm verschillen. Daarom is het van belang per campagne de opgeleverde resultaten te analyseren. Worden er te weinig leads geconverteerd naar MQL’s? Dan is het misschien verstandig om uw marketing-activiteiten eens goed onder de loep te nemen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Terug naar het blogoverzicht

Marketing automation-partners