Re-branding van Tectrade naar TTNL

Onze klant Tectrade onderging in 2020 een re-branding met onder meer een naamsverandering. Sinds 1 oktober jl. gaan zij door het leven als TTNL. Ook TTNL Magazine mochten wij ter introductie van deze naamsverandering ontwikkelen. Bij deze naamsverandering kwam echter nog veel meer kijken: denk aan het ontwerpen en lanceren van een nieuw logo, het updaten van de bestaande website en content, maar ook het bedenken en uitvoeren van een (nieuwe) introductiecampagne. Deze mooie uitdaging ging TTNL aan in samenwerking met ContentXperience.

Ontwerp nieuwe logo

Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo. Dit was dan ook de eerste opdracht waar wij mee aan de slag mochten. Om het bestaande logo niet in één keer compleet te veranderen, is ervoor gekozen om over te gaan in twee fases. In fase één werd er een huisstijlverfijning gedaan voor het bestaande Tectrade-logo. Er is gekozen voor een nieuw beeldmerk. Vervolgens kwam in fase twee de nieuwe naam, TTNL, terug in het logo. Het uiteindelijke logo is tevens geanimeerd.

 

Brandvideo TTNL

De afgelopen jaren is niet alleen het bedrijf Tectrade veranderd, maar ook de markt waarin zij zich begeven. In lijn met de huisstijlverfijning die in het logo is aangebracht, is er daarom voor gekozen om een brandvideo te maken. Deze is ontwikkeld in de eerste fase, met de vernieuwde huisstijl, maar nog met de oude naam (Tectrade). Deze video is vervolgens breed verspreid om de positionering van TTNL opnieuw neer te zetten. De kijker krijgt een hernieuwde, frisse blik van Tectrade, waar het bedrijf voor staat, en leert tegelijkertijd de nieuwe huisstijl kennen.

Deze video is vervolgens aangepast met een animatie waarin het nieuwe Tectrade-logo verandert in het nieuwe TTNL-logo. De video kon daarmee tevens gebruikt worden om de nieuwe naam aan te kondigen en om de positionering van TTNL te versterken. De brandvideo bekijkt u hieronder:

 

Rebranding website en bestaande content

Nadat de nieuwe naam en het nieuwe logo waren bepaald en goedgekeurd, en eveneens de huisstijlverfijning was neergezet, moesten deze wijzigingen worden doorgevoerd in alle communicatie-uitingen. Het ging hierbij om zowel wijzigingen in tekst als in beeld. Op de website, in bestaande content, in offline en online communicatie. Een flinke en tijdrovende klus, waarbij vooral een goede voorbereiding essentieel was.

Informeren van de doelgroep

Een volgende stap in het proces was om de naamverandering bekend te maken bij de bestaande doelgroep. Naast het inzetten van online communicatiemiddelen zoals een nieuwsbrief, persbericht, e-mailbanners en socialmediakanalen, is er een papieren magazine gemaakt. TTNL zag het magazine als een tastbaar relatiegeschenk en wilde (potentiële) klanten tevens informeren over de naamswijziging. Hoe dit tot stand is gekomen en hoe het magazine eruitzag, ontdekt u hier.

Campagne ter lancering van de naamsverandering

Om de naamsverandering vervolgens groots onder de aandacht te brengen, hebben we in samenwerking met TTNL een reeks korte animatievideo’s ontwikkeld die middels verschillende kanalen werden verspreid. Het doel van de video’s was om enerzijds de nieuwe naam en anderzijds de (aangescherpte) dienstverlening onder de aandacht te brengen.

In slechts zes seconden lichten de vier video’s allemaal een andere dienst uit. De video’s zijn geanimeerd conform de TTNL-huisstijl en ze zijn ontworpen als een serie. Aan elke dienst is een dier gekoppeld om de boodschap toegankelijk te maken en om van de serie een eenheid te maken. Op deze manier willen we herkenbaarheid creëren. De video’s zijn slechts zes seconden lang, zodat de boodschap kort en krachtig verteld wordt, de kijker geen kans krijgt om af te haken en de video’s niet overgeslagen kunnen worden op YouTube.

De video’s zijn online zowel betaald als onbetaald verspreid. Zo zijn ze onder andere ingezet als advertenties op LinkedIn en YouTube. De animatievideo’s zijn zowel voor de feitelijke naamsverandering als erna ingezet. Voorafgaand aan de naamsverandering had elke video als afsluiter de boodschap ‘Tectrade wordt TTNL’; na 1 oktober werden de varianten aangezet met de tekst ‘Tectrade is nu TTNL’.

De animatievideo’s hebben in totaal een half jaar aangestaan op verscheidene kanalen met consequent hoge voltooiingscijfers. Ook al zag de doelgroep regelmatig een video op hun tijdlijn, 30% bleef de video’s afkijken. Door de koppeling aan de dienstverlening zijn de video’s ook op in de website verwerkt en kan elke video tevens gebruikt worden in de campagne van de specifieke dienst.

Bekijk de animatievideo’s hieronder:

Terug naar het portfolio

Marketing automation-partners