Wat betekent de GDPR-wetgeving voor B2B-marketingprofessionals?

Het doel van de General Data Protection Regulation (GDPR) is het verbeteren van de privacy en veiligheid van EU-inwoners. De GDPR streeft ernaar het wetgevende landschap rondom databescherming binnen de Europese Unie te moderniseren en harmoniseren, omdat er momenteel erg veel onduidelijkheid over is.

De GDPR vervangt de EU Data Protection Directive 95/46/ec, die in 1995 tot stand kwam. Het digitale landschap heeft zich in de tussentijd dusdanig ontwikkeld, dat die wetgeving niet meer volstaat.

Omdat het om een regeling gaat, en geen richtlijn, is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het feit dat wanneer de regeling van kracht gaat in mei 2018, deze ook direct volledig toepasbaar is als wetgeving voor iedere EU-lidstaat. Landen hoeven dus geen aparte wetgeving in te voeren.

In dit e-book leest u wat de GDPR betekent voor u als B2B-marketingprofessional. Download het e-book ‘What will the GDPR mean for B2B marketing professionals?’ door het formulier rechts in te vullen.

Terug naar het resources overzicht

Marketing automation-partners