Zo maak je een merk, deel 1: De missie

docusign-K2LEKoEGL0s-unsplash.jpg

Om contentmarketing te kunnen gaan ontwikkelen, heb je een goede definiëring nodig van een merk. Naast organisatorische elementen als missie, visie en kernwaarden, heeft je organisatie een scherp merkinnerlijk en een goed passend merkuiterlijk nodig als basis om tot succesvolle business te komen. Dit bij elkaar vormt de merkessentie. Het vraagt van organisaties dat ze dit elke 5 jaar checken op houdbaarheid, bestendigheid en winstgevendheid.

 

Maar daarmee zijn we er nog niet. Vanuit de marketing beredeneerd heeft elke organisatie een set van onderscheidende producten en diensten nodig. Gebaseerd op behoefte die uit het doelgroeponderzoek komen. En is dat allemaal op orde? Dan kun je campagneprogramma’s gaan opzetten, inrichten, voeren en optimaliseren.

 

In deze blogserie over strategisch merkdenken behandel ik achtereenvolgens de missie, visie en kernwaarden, het merkinnerlijk en merkuiterlijk, de propositie en campagnes, en eindig ik met een aantal voorbeelden uit de praktijk. In deze eerste blog de missie, de ‘overtuiging van het bestaan’.

 

Zo maak je een merk, deel 1: De missie

Een bedrijf wil naar buiten uitstralen waar het in gelooft. Dit geloof wordt gevormd door de missie. Maar is dit geloof nog altijd zoals het geloof ooit bedoeld was? Tijden veranderen immers, net als behoeften van mensen en verdienmodellen. Alles beweegt mee met de tijd en dat geldt ook voor de waarde van een merk. In deze blog beschrijf ik hoe je tot een goede missie komt. Lees later in deze reeks ‘Zo maak je een merk’ onder andere hoe je een visie ontwikkelt en waarom kernwaarden zo lastig te formuleren zijn.

 

Google heeft het geloof alle informatie ter wereld te kunnen organiseren, toegankelijk en bruikbaar te maken. Waar een bedrijf in gelooft, vormt de reden van haar bestaan. Een organisatie kan er meerwaarde aan ontlenen. Maar hoe komt dit nu tot stand en hoe meet je of dit waar is?

 

In veel gevallen wordt de missie gevormd door het geloof van de oprichters. Echter, met de missie wordt een huidige situatie geformuleerd: hoe kijken we vandaag naar de wereld waarin wij van waarde willen zijn? In twee stappen kun je tot een herijking/definiëring van een missie komen, mocht die om een herijking vragen:

 

1. Check missie. Er moet bepaald kunnen worden of een missie nog voldoet. Een meetlat waarlangs een missie gelegd kan worden, kent onder andere de volgende criteria:

 

  • Is dit geloof actueel?
  • Is er een markt voor dit geloof?
  • Is dit geloof waardevol voor de medewerkers?
  • Is dit geloof waardevol voor (voldoende) klanten?

 

2. Brainstormsessies. Als de missie heroverwogen moet worden, ga je met elkaar brainstormen. De uitkomst van de sessies, is dat je een scherpe definitie hebt hoe de organisatie naar de wereld van vandaag kijkt en waarin zij het meest gelooft. In de brainstorm zijn minimaal twee directieleden betrokken of het managementteam, aangevuld met sales, marketing en bijvoorbeeld mensen van HR. Eigen medewerkers maken een missie en als het moet onder begeleiding van een expert.

 

3. Toetsing. Na een ruwe formulering van de missie volgt het gesprek over de toetsing met de markt. Bezit de missie voldoende bewegingsvrijheid om bijvoorbeeld te groeien? Een missie hoeft niet onderscheidend te zijn, als het maar overtuiging in zich heeft. Het onderscheidend vermogen zit hem eerder in het totaalbeeld van missie, visie en kernwaarden. Toetsing kan gedaan worden bij vertrouwelingen van de organisatie, bij een raad van advies, enkele klanten, of leveranciers waar strategisch mee samengewerkt wordt. Met een paar kritische denkers kan al veel informatie gevonden worden voor het aanscherpen van de missie.

 

Met een goede missie onder de arm, kunnen we verder gaan en de visie formuleren. Daarover meer in deel 2 van de blogreeks ‘Zo maak je een merk’.

 

Contact

Wil je meer weten over het formuleren van een missie? Dan helpen we je daar graag bij. Je kunt ons tijdens kantooruren bellen op 026-7999066.

CX Logo.png

Wil jij ook kwalitatieve content? En resultaat behalen uit jouw marketing?

Genoeg over ons. We zijn vooral heel benieuwd naar jou en naar jouw doelstellingen. Goed plan? 
Laten we kennismaken. Want het begint bij een goed eerste contact. Bel 026-7999-66 of mail naar info@contentxperience.nl